Begin 2010 start werkzaamheden Rode beek

Begin 2010 gaat de schop aan de Nederlandse zijde van de Rode Beek/Rodebach de grond in. Naar verwachting zullen in 2011 de werkzaamheden aan de Duitse kant starten. Over een lengte van 7 kilometer en een breedte van tussen de 50 en ruim 200 meter ondergaat de Rode Beek tussen natuurpark Rodebach bij Schinveld/Gangelt en de Schwienswei in Sittard en het aanpalende gebied de komende jaren een metamorfose.


Uitvoeringsgereed maken

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het uitvoeringsgereed maken van de plannen voor het Nederlands deel van de Rode Beek. Daarnaast is men bezig met de noodzakelijke grondverwerving. Als dit voorspoedig verloopt kan begin 2010 aan de Nederlandse zijde de schop de grond in.

Op Duits grondgebied in 2011 de schop de grond in

Voor dit project op Duits grondgebied worden medio dit jaar de uitgewerkte plannen ingediend bij de betrokken Duitse instanties. Als zij, zowel formeel als financieel, het sein tijdig op groen zetten kan in 2011 de schop in de Duitse grond worden gezet. De totale tijdspanne van dit project bedraagt tussen de 5 en 10 jaar. Voor een soepel verloop van de daadwerkelijke uitvoering zijn er plannen om een Duits/Nederlands doelorganisatie (Zweckverband) op te richten.

Plan

Het project voorziet niet alleen in een natuurlijk meanderende beek, maar ook in een opwaardering van de aanwezige natuur, het verhogen van het waterbergendvermogen van de beek en in de aanleg van fiets- en wandelroutes in het gebied. Daarnaast geeft het project invulling aan de realisatie van de robuuste ecologische verbindingszone Brunssum-Mook. Daarmee geeft het Rode Beek project een positieve impuls aan recreatie en toerisme en zorgt het voor een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. Verder is de Rode Beek één van de twee stijlen van de ecologische ladder in de Westelijke Mijnstreek. De Maas is de tweede stijl. Tussen beide stijlen zijn vijf groene verbindingen gepland.

Betrokken partijen

Participanten in dit project zijn naast Landschapspark De Graven ook de Provincie Limburg, het Waterschap Roer en Overmaas, de Kreis Heinsberg, de gemeenten Selfkant, Gangelt, Onderbanken, Schinnen en Sittard-Geleen. Meer informatie: rubriek projecten, onderdeel landschapsherstel en natuurontwikkeling, pagina 3.

afbeelding

De Rode beek
Gepubliceerd: 15 juni 2009