7 april: opening paardrij- en menroute gemeente Beek

Op zaterdag 7 april vond de opening van de paardrij- en menroute van de gemeente Beek plaats. Samen met de realisatiepartners stelde wethouder Jan Bijen van de gemeente Beek deze route officieel in gebruik d.m.v. de onthulling van een bord bij één van de twee startpunten van de route, café-restaurant "Aan de Meule" in Genhout.

 

De gemarkeerde route van ca. 18 km is uitgezet over bestaande voornamelijk onverharde wegen in het buitengebied van de gemeente Beek. De route kent een grote en een kleine lus en verbindingsroutes met de routes uit de omgeving. De ruiter- en menroute is gerealiseerd door de gemeente Beek in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNS) en de VVV Zuid-Limburg. Lokale ruiterverenigingen, maneges en horecagelegenheden zijn bij de realisatie betrokken geweest.

 

De paardrij- en menroute vormt de realisatie van deelproject 5 van het project  Gebiedsontwikkeling Beek, dat binnen de gemeente Beek wordt uitgevoerd. Het project is één van de projecten uit de Jaarschijf 2010 van Landschapspark De Graven W.M.