Herinrichting De Kakkert

In december 201 werd de herinrichting van het beekje De Kakkert en directe omgeving in Schinnen voltooid. Dit betekent de realisatie van de  uitvoering van deel 3 van het project Beekdalen Schinnen. Eerder werden al Beekdalen deel 1 en Beekdalen deel 2 gerealiseerd.

 

De naam de Kakkert

De Kakkert is een zijbeekje van de Geleenbeek, die in Oirsbeek ontspringt als “Oirsbeek” om vervolgens op Schinnens grondgebied de naam De Kakkert aan te nemen vanwege de roestbruine kleur van het water. Het is een mooi en nat gebied, waar bronnen en kwellen zorgen voor een bijzondere natuur.

 

Beekherstel en landschapsverfraaiing

In het dal kreeg de loop van de Kakkert een meer natuurlijker aanzien. Het geheel ontkluizen van de Kakkert is technisch gezien niet mogelijk. Het Waterschap Roer en Overmaas heeft de regenwaterbuffer in het stroomgebied vergroot.

Niet alleen beekherstel, maar ook landschapsverfraaiing maakt deel uit van dit project. Te denken valt o.a. aan het herstel van graften en de aanplant van hoogstambomen.

 

Recreatieve ontsluiting

Tevens werd de recreatieve ontsluiting van dit gebied verbeterd. Nieuwe wandelpaden in de helling en het bos achter Wolfhagen maken een ommetje rond dit gehucht  mogelijk. Deze wandelpaden zullen aansluiten op het uitgebreide wandelpadennetwerk in het gebied van Landschapspark De Graven.

Het streven is om op termijn multifunctionele paden over het plateau richting Kasteel Doenrade aan te legen. Overigens zorgt een aanwezige dassenburcht en wissels tot het kiezen van een andere route voor het wandelpad door het bos.

 

Samenwerking

Landschapspark De Graven, de gemeente Schinnen, Stichting het Limburgs Landschap, de Dienst Landelijk Gebied, het Waterschap Roer en Overmaas en Natuurmonumenten zijn allen betrokken bij de uitwerking van de plannen. Met de plaatselijke IVN afdeling werd gesproken over goede amfibievoorzieningen in het stroomgebied.

 

De inrichtingsvisie werd opgesteld door landschapsarchitect Caspar Slijpen en bureau Kragten stelde het bestek op. Op 24 juni 2009 vond een informatieavond plaats over het project voor inwoners van de gemeente Schinnen en andere belangstellenden.

Aannemer Van Beers Hoogeloon bv heet de werkzaamheden uitgevoerd en  Grontmij verzorgde de directievoering, het toezicht en de ecologische begeleiding van het project.


Financiering

De kosten van het project bedragen circa 625.000 euro.  De financiering van het project werd mogelijk gemaakt door bijdragen van Landschapspark De Graven, het Waterschap Roer en Overmaas, de provincie Limburg en de Europese Unie.

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.