Landschapspark De Graven als uitvoerder van de Regiovisie Westelijke Mijnstreek

Vanaf 1 januari 2011 voert Landschapspark De Graven het speerpunt Landschap uit van de Regiovisie Westelijke Mijnstreek. De taakstelling hiertoe kwam via het Meerjarig Uitvoeringsprogramma (MUP) tot stand. 

 

Het werkgebied van De Graven werd verruimd tot de gehele Westelijke Mijnstreek. Het omvat  niet alleen het (buiten)gebied van de gemeenten Schinnen en Sittard-Geleen, maar ook het buiten)gebied van de gemeenten Beek en Stein.

 

Per 7 november 2011 werd hiertoe formeel een nieuwe stichting opgericht met de naam `Landschapspark De Graven Westelijke MijnstreekĀ“. 

 

Door het toetreden van de twee nieuwe gemeenten Beek en Stein en het uittreden van de Milieufederatie, de Landbouwsector (LLTB) en het Waterschap Roer en Overmaas verandert het bestuur. Het bestuur van de nieuwe stichting wordt gevormd door de wethouders  van de betrokken gemeenten:

Gemeente Beek                    : wethouder Jan Bijen (voorzitter)

Gemeente Schinnen            : wethouder Jan Hermans

Gemeente Sittard-Geleen   : wethouder Peter Geenen

Gemeente Stein                   :  wethouder Danny Hendrix

 

De taakstelling voor Landschapspark De Graven omvat twaalf projecten. De uitvoering hiervan is gestart in 2010 en loopt voor een deel door  tot en met  2013. De projecten zijn:

 Gemeente Beek:

  1.  IP Beek                                                

  2.  Oude Pastorie                                    

  3.  Ecopassage A2 (gerealiseerd in 2011)                             

Gemeente Stein:

  4.  Heidekamppark                                

  5.  A2 Groenzone                                  

  6.  Urdal Scharberg                                

  7.  Kasteelpark Elsloo                           

 8.  IP Catsop                                             

 Gemeente Schinnen:

  9.  Herinrichting de Kakkert  (gerealiseerd in 2011)             

10. Hellingen Schinnen-Spaubeek    

11. Natuurtransferium Sweikhuizen  (gerealiseerd in 2010) 

 Gemeente Sittard-Geleen

12. Nieuw Bos i.c.m. Beekdalen Geleen deel 1