Project de Kakkert voltooid

De uitvoerig van het project herinrichting de Kakkert is per december 2011 voltooid. Waterschap Roer en Overmaas, stichting Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en Landschapspark De Graven werkten samen in dit project.

 

De wateroverlast van november 2010 in de kern van Schinnen heeft in het project nadrukkelijk de aandacht gekregen door het vergroten van de waterbuffer van 11.000 m3 naar 22.00 m3.  De Kakkert kreeg deels zijn natuurlijke loop terug en er werden diverse werkzaamheden uitgevoerd in het kader van landschapsherstel.

Door het hele gebied werden wandelpaden aangelegd met in het bijzonder de aanleg van het voetpad langs Wolfhagen, dat de verkeersveiligheid van wandelaars moet vergroten. Op verzoek van de vele wandelaars werd een voetpad aangelegd langs de beek.

 

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Limburg.

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.