Nieuw Bos (gemeente Sittard-Geleen)

Landschapspark De Graven, Natuurmonumenten en de gemeente Sittard-Geleen hebben op 20  februari 2010 een overeenkomst afgesloten t.b.v. de realisatie van 35 ha nieuw bos in de volgende drie projectgebieden:

- Absbroekbos

- Windraak-Wanenberg

- Kollenberg

 

Achtergrond

Landschapspark De Graven, het Waterschap Roer en Overmaas, Natuurmonumenten en de gemeente Sittard-Geleen sloten in 2007 reeds een intentieovereenkomst af t.b.v. realisatie van 70 ha nieuw bos en mensgerichte natuur in het projectgebied Absbroekbos. In de periode 2007-2010 is ca 35 ha nieuw bos aangelegd.

Dit vond vooral plaats tijdens meerdere edities van de Nationale Boomfeestdag, waarbij kinderen van diverse basisscholen van de gemeente SIttard-Geleen en Schinnen het plantgoed plantten.

 

Uitvoeringsovereenkomst

In 2010 is de intentieovereenkomst omgezet in een  uitvoeringovereenkomst, die betrekking heeft op realisatie van de resterende 75 ha nieuwe natuur in de drie hierboven genoemde plangebieden.

Betrokken partijen zijn de gemeente Sittard-Geleen, Natuurmonumenten en Landschapspark De Graven Westelijke Mijnstreek.  De laatste draagt  zorg voor het projectmanagement van het project. De projectdoelen raken sterk aan de beleidsdoelen van deze partijen.

Het  project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Limburg.

 

Aanpak uitvoering

Realisatie van dit project vergt een integrale benadering. Betrokken partijen hebben gezamenlijk ingezet op grondverwerving en -ruil om op de juiste plaatsen grond te verwerven. De eerste aanplant zal plaatsvinden tijdens de Boomfeestdag van 2012. De Bosgroep Zuid-Nederland zal de voverige percelen inplanten met het bosplantsoen. Het project dient uiterlijk eind 2016 te zijn afgerond.


Eindbeeld

In het Absbroekbos wordt gewerkt aan de realisatie van een parkbos, dat voor recreanten en inwoners van de gemeente toegankelijk is. De inrichting van het bos wordt samen met de plannen inzake de herinrichting van de Geleenbeek opgepakt.

In de gebieden Windraak-Wanenberg en Kollenberg zal het bestaande bosgebied worden versterkt door nieuwe aanplant aan de randen van bestaand bos. Het landschap wordt hiermee aantrekkelijker voor recreatie, erosie wordt tegengegaan en de ecologische verbinding tussen het dal van de Roode beek en het Maasdal wordt gedeeltelijk gerealiseerd.

 

Extra bijdrage Rijkswaterstaat (RWS)

Het totale bosareaal wordt vergroot met ca 3 ha d.m.v. een inbreng van Rijkswaterstaat (RWS). In verband met  de uitbreiding van de A2 dient RWS een wettelijk verplichte boscompensatie van ca 3 ha te realiseren. Deze boscompensatie wordt binnen de projecgrenzen van de uitvoeringsovereenkomst gerealiseerd. Dit afzonderlijke traject wordt in nauwe samenwerking met de bovengenoemde partijen uitgevoerd.


Het project is opgenomen in het Meerjarig Uitvoeringsprogramma van de Regio Westelijke Mijnstreek en het wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Provincie Limburg.