Projecten in ontwikkeling
Projecten in uitvoering
Projecten Gerealiseerd

Alle landschapspark projecten

Hieronder een overzicht van alle projecten van Landschapspark De Graven , geordend op alfabetische volgorde. Vanaf 7 november 2011 is een nieuwe stichting opgericht  "Landschapspark De Graven Westelijke Mijnstreek'.  T.b.v. de taakstelling van de nieuwe stichting  is een indeling gemaakt naar 'projecten Jaarschijf 2010' en naar 'overige projecten'.

Bij de rubriek 'gerealiseerd' treft u alle projecten aan, die Landschapspark De Graven vanaf de start in 1999 heeft uitgevoerd.


Aanleg Parkbos Millen 2000 Agrarisch Natuurbeheer 2003-2006 Beekdalen Engineering 2005 Beekdalen Geleen (gemeente Sittard-Geleen) Beekdalen Geleen deel 1 Beekdalen Kenniscentrum Beekdalen Leyenbroek 2007 Beekdalen Schinnen deel 1 Beekdalen Schinnen deel 2 Biesenhof positionering en cultuurhistorie 2007 Bloemrijke akkerranden 2010 Bloemrijke akkerranden Zuid-Limburg 2009 Boerenparktochten 2002-2008 Boomfeestdag 2009 Boomfeestdag 2010 Bospark Limbricht 2007 Corio Glana De Graven Regionale Services De Gravendag 19 september 2004 Erfbeplanting 2000 - 2006 Erosiebestrijding 2004 Gidsenproject 2003-2005 Groene Waarden Groenmetropool Herinrichting De Kakkert Herinrichting streekboerderij Daniken 2004 Hof van Limburg 2007 Hoogstamboomgaarden 1999-2004 Inrichtingsschets Schwienswei II Integrale project Beekdalen 2007-2009 Laanbeplanting Absbroekbos 2009 Laanbeplanting Middenweg 2002 Laanbeplanting Urmonderbaan 2005 Natuurtransferium Biesenhof 2009 Natuurtransferium Sweikhuizen 2010 Nieuw Bos (gemeente Sittard-Geleen) Opstellen kwaliteitsplan recreatief Plateau Amstenrade-Kolleberg Opwaardering omgeving Plinthos 2004 Projecten CNME WM 2001-2009 Projecten Jaarschijf 2010 Recreatieve Routes Westelijke Mijnstreek 2002 Recreatieve kwaliteit buitengebied Schinnen 2009 Restauratie Plinthos 2002 Rode beek/ Rodebach Schwienswei fase I 2001 Servicepunt Agrarische Innovatie 2006 Stad en Land Terrein Plinthos 2001 Terrein Plinthos revisie 2006 Vandalismebestendige maatregelen 2008 Veiligheid in het buitengebied Verbindingspark De Graven Zorgplannen natuur en landschap