Taakstelling De Graven: projecten Jaarschijf 2010

De twaalf projecten zijn:

Gemeente Beek

  1. Ecopassage A2

  2. Oude Pastorie

  3. Gebiedsontwikkeling Beek (IP Beek)

 Gemeente Schinnen

  4. Natuurtransferium Sweikhuizen

  5. Hellingen Schinnen-Spaubeek

  6. Herinrichting de Kakkert

Gemeente Stein

  7. IP Catsop

  8. Kasteelpark Elsloo

  9. Heidekamppark

 10. A2 Groenzone

 11.  Urdal-Scharberg

Gemeente Sittard-Geleen

12. Nieuw Bos i.c.m. Beekdalen Geleen deel 1