Projecten Jaarschijf 2010

De taakstelling van Landschapspark De Graven W.M. t.b.v. de uitvoering van projecten van het speerpunt Landschap van de Regiovisie Westelijke Mijnstreek omvat twaalf projecten, genaamd projecten Jaarschijf 2010.

Via afzonderlijke websites is de actualiteit van deze projecten, die voor de gemeenten Beek, Stein, Schinnen en Sittard-Geleen worden uitgevoerd, te volgen.

Voor de projecten van de gemeente Sittard-Geleen is Landschapspark De Graven de trekker. Op deze website vindt u meer informatie over deze beide projecten.