Rode beek/ Rodebach

In 2011 kan de schop de grond in aan de Nederlandse zijde van de Rode beek/Rodebach. Naar verwachting zullen in 2011 de werkzaamheden aan de Duitse kant starten. Over een lengte van ca. 7 km en een breedte van tussen de 50 en ruim 200 m ondergaat de Rode beek tussen natuurpark Rodebach bij Schinveld/Gangelt en de Schwienswei in Sittard en het aanpalende gebied de komende jaren een metamorfose. De totale uitvoering van het project zal tussen de vijf en tien jaar bedragen.

 

 

 

Plan

 Het project voorziet niet alleen in een natuurlijk meanderende beek maar ook in een opwaardering van de aanwezige natuur, het verhogen van het waterbergendvermogen van de beek en de aanleg van fiets- en wandelroutes in het gebied. Daarnaast geeft het project invulling aan de realisatie van de robuuste ecologische verbindingszone Brunssum-Mook.

 

 

 

Daarmee geeft het project Rode beek een positieve impuls aan recreatie en toerisme en zorgt het voor een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. Verder is de Rode beek één van de twee stijlen van de ecologische ladder in de Westelijke Mijnstreek. De Maas is de tweede stijl. Tussen beide stijlen zijn vijf groene verbindingen gepland.

 

 

 

Uitvoeringsgereed maken

 Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het uitvoeringsgereed maken van de plannen voor het Nederlandse deel van de Rode beek. Daarnaast is men bezig met de noodzakelijke grondverwerving. Als dit voorspoedig verloopt zou in 2011 aan de Nederlandse zijde de schop de grond in kunnen.

 

Grensoverschrijdende samenwerking

Een groot deel van het Rode beek-tracee loopt over Duits grondgebied. Dit zorgt voor vergaande samenwerking en overleg met tal van instanties aan beide zijden van de grens. Het grensoverschrijdende aspect van dit project maakte het noodzakelijk dat niet alleen diverse Nederlandse partijen, maar ook Duitse instanties de projectdoelstellingen en uitvoering daarvan moeten onderschrijven.

 

 

 Voor een soepel verloop van de daadwerkelijke uitvoering zijn er plannen om een Duits-Nederlandse doelorganisatie op te richten. Als zowel formeel als financieel de seinen op groen staan zou in 2011 de schop in de Duitse grond kunnen worden gezet.