Prioriteiten

Nieuwe projecten die starten zullen vooral gezocht worden in de reeks prioritaire thema's. Dat wil zeggen dat er vooral aan deze hoofdlijnen gewerkt zal worden:
 • het leveren van een bijdrage aan het Verbindingspark De Graven
 • het voltooien van het Absbroekbos door het verder ontwikkelen van de 30 resterende hectares, in combinatie met de ontwikkeling van de verbinding tussen het Geleenbeekdal, het Verbindingspark De Graven en de Hof van Limburg
 • de ontwikkeling van de Geleenbeek tussen de Biesenhof en de Middenweg
 • de aanpak van het Wanenberggebied oostelijk van Munstergeleen
 • de verdere ontwikkeling van de verbinding van het natuurpark Rodebach (van Onderbanken tot aan de Schwienswei)
 • de ontwikkeling van de Kollenberg (200 ha), voor zowel landschapsherstel en verbetering van de kansen voor de landbouw als nieuwe recreatieve verbindingen
 • de ontwikkeling van het beekdal van de Kakkert
 • het natuurtransferium Schinnen
 • de invulling van het Gravendeel van het project Corio Glana II (doorgaande recreatieve routes): het deel tussen Kathagen en Spaubeek/Oude Kerk/Beek
 • het leveren van bijdragen aan de opwaardering en branding van het landschappelijk meest relevante deel van de Westelijke Mijnstreek. Daarbij komt o.m. het leggen van de relaties tussen cultuurhistorische verworvenheden en de historie van landschappen
 • de positie van de landbouw en nieuwe rollen voor de primaire sector.