Stichting

 • Organisatie

  Sinds 1 januari 2011 voert Landschapspark De Graven Westelijke Mijnstreek het speerpunt Landschap uit van de Regiovisie Westelijke Mijnstreek. De taakstelling hiertoe kwam tot stand via het Meerjarig Uitvoeringsprogramma (MUP).
  Lees verder...
 • Taakstelling De Graven: projecten Jaarschijf 2010

  De taakstelling van Landschapspark De Graven WM t.b.v. de uitvoering van het speerpunt Landschap van de Regiovisie Westelijke Mijnstreek omvat twaalf projecten, genaamd projecten Jaarschijf 2010.
  Lees verder...
 • Bestuur

  Het bestuur van de stichting Landschapspark De Graven Westelijke Mijnstreek wordt gevormd door de wethouders van de vier betrokken gemeenten, ondersteund door de speerpunttrekkers van het speerpunt Landschap van de Regiovisie Westelijke Mijnstreek.
  Lees verder...
 • Prioriteiten

  Nieuwe projecten die starten zullen vooral gezocht worden in de reeks prioritaire thema's. Dat wil zeggen dat er vooral aan deze hoofdlijnen gewerkt zal worden....
  Lees verder...